• Hoofd BHV

Hoofd BHV

Een coördinator BHV of Hoofd BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Een Coördinator/Hoofd BHV maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering en is belast met het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.

De opleiding  is bestemd voor iedereen die verantwoording draagt voor de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie. U leert als beginnend Coördinator/Hoofd BHV om een BHV-organisatie op te zetten en in stand te houden. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U dient wel te beschikken over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

De opleiding Hoofd BHV bestaat uit 2 lesdagen en een examendag en bestrijkt een periode van 24 weken. In de tussenliggende periode krijgt de cursist 10 weken de tijd op een stappenplan op te stellen ten behoeve van de eigen BHV-organisatie. Voor het uitwerken van deze opdracht geldt een studiebelasting van circa 60 uur. De opleiding wordt verzorgd conform de richtlijnen en eindtermen van het NIBHV.

Tijdens de lesdagen worden de volgende onderwerpen behandeld in kleine groepen van maximaal 8 cursisten:

 • Wet- en regelgeving
 • Taken en eisen BHV
 • Uitvoer van Arbo-beleid
 • Risico-inventarisatie omzetten naar eigen BHV-organisatie
 • Opzetten en beheren van de BHV-organisatie
 • Controleren en bijsturen

Na afloop van de opleiding Hoofd BHV kunt u onder andere:

 • Een vertaling maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf
 • Invulling geven aan de BHV-taken die voorgeschreven zijn vanuit de Arbowet
 • Een Risico-inventarisatie lezen en noodzakelijke beleidsplannen maken
 • Een BHV-organisatie opzetten en beheren
 • Tegenwicht geven in gesprekken met betrokken diensten en organisaties

Certificaat

Wanneer het BHV-plan is goedgekeurd door het NIBHV, kan er deelgenomen worden aan het examen Hoofd BHV. Dit bestaat uit een theoretisch deel met open vragen. Daarnaast dient het BHV-plan mondeling verdedigd te worden. Bij goed resultaat ontvangt u het NIBHV-diploma Hoofd BHV.

Graag nemen wij u de cursistenadministratie volledig uit handen, evenals de planning en alles wat komt kijken bij het organiseren van opleidingen en trainingen binnen uw organisatie. Wenst u de cursistenadministratie of een deel hiervan zelf uit te voeren, dan staan wij u graag bij waar nodig!

De investering voor de opleiding Hoofd BHV bedraagt € 1035,- inclusief les- en oefenmateriaal, examenkosten NIBHV, lunch en exclusief btw.

Direct weten wat ‘t Veiligheidshuys voor uw organisatie kan betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan, wij reageren binnen 24 uur!

 • “Het was een zeer leerzaam traject waar een goed BHV-plan voor onze organisatie uit gekomen is”