• Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Risico inventarisatie & evaluatie is een wettelijke verplichting conform de Arbowet voor vrijwel alle ondernemers met personeel. Concreet betekent dit dat ieder bedrijf de mogelijke gevaren van de werkzaamheden moet inventariseren. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. De Arbeidsinspectie controleert op naleving van de voorschriften en kan hier boetes voor opleggen.

Met het inventariseren en evalueren van de risico’s worden de knelpunten binnen het bedrijf in kaart gebracht en schriftelijk vastgelegd. Op basis van de geconstateerde knelpunten dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld.

Werkwijze

Onze veiligheidskundige neemt met u een vragenlijst door, doet een rondgang door het bedrijf en voert eventueel gesprekken met medewerkers. Nadat wij alle risico’s geïnventariseerd hebben, gaan we samen met u aan de slag met de evaluatie van deze risico’s. We bekijken samen alle risico’s binnen uw bedrijf en bepalen welke het meest urgent zijn om direct aan te pakken. In het Plan van Aanpak geven we aan welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te beperken.

Tevens kunnen wij u adviseren in zaken zoals arbobeleid, ziekteverzuim, ongevallenregistratie, BHV-invulling en het bedrijfsnoodplan.

Meer weten over de RI&E

Wilt u meer informatie over het opstellen van een RI&E, neem dan contact met ons op via 085-0 653 754 of info@hetveiligheidshuys.nl.

Wat kunnen we meer voor u betekenen

Direct weten wat ‘t Veiligheidshuys voor uw organisatie kan betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan, wij reageren binnen 24 uur!