Praktijkervaring zonder VCA

Laat stagiairs eerst wat praktijkervaring opdoen voordat ze hun B-VCA-diploma moeten halen. Deze oproep doet de SSVV aan bedrijven die verwachten dat leerlingen hun veiligheidsexamen al hebben gehaald op het moment dat ze aan hun stage beginnen. “Geef de leerlingen de kans hun VCA-kennis tijdens het werken in de praktijk op te doen. Kandidaten kunnen zich soms nog geen voorstelling maken van het werk zelf, laat staan hoe je dat dan veilig moet aanpakken”, aldus de SSVV. Volgens de organisatie ontwikkelen jongeren zich ook beter tot veilige en gezonde professional als ze eerst mogen proeven aan de praktijk. De lesstof kan in het werk worden ingepast. Bovendien is het ervaren en leren voor de leerlingen veel effectiever. Dat veilig werken bij je toekomstige vak hoort, dringt beter tot ze door.

Het is ook geen VCA-eis dat een stagiair van meet af aan al zijn examen heeft afgelegd. “Vraag 3.2 van VCA 2017/6.0 eist dat alle medewerkers die langer dan drie maanden in dienst zijn, hun B-VCA-diploma hebben. Deze ‘drie maanden regel’ is opgenomen om medewerkers de kans te geven de bijbehorende kennis tijdens het (in)werken in de praktijk op te bouwen”, zo stelt de SSVV.