Maatregelen bij reanimatie

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties!

Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen

Voor een inzet:

  • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
  • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
  • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
  • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
  • Val je in de hoog risicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

  • Zorg dat er maximaal twee (burger)hulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
  • Eén (burger)hulpverlener geeft borstcompressie, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

  • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als (burger)hulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt!