Dag van de BHV!

Eerste maandag van de maand: 12.00 uur testen landelijk luchtalarm. Wij herkennen de sirene echter met een positieve twist op maandag 4 november 2019. Deze Dag wordt landelijk voor de achtste keer aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Binnen de organisaties zal er deze dag extra aandacht zijn voor hun BHV-organisatie. Deze dag gaat ons allemaal aan. Het gaat over veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid is van ons allemaal. Dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV’ers! Sleutelwoorden zijn: besef, waardering, support. Waardering en support voor de BHV’er die zich niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander: ‘Ik doe het ook voor jou!’ En natuurlijk om de BHV’ers extra in het zonnetje te zetten!

Wat wij ons allemaal niet zo vaak realiseren is dat de BHV’er het niet voor zichzelf doet, hij doet het in óns belang. Wij allemaal moeten ons individueel realiseren waar de Bhv’er voor staat!

De dag van de BHV is een mooi moment om BHV’ers eens in het zonnetje te zetten! Ze doen het toch maar…. ook voor jou!!