• Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Uit het plan van aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie kan naar voren komen dat uw organisatie een bedrijfsnoodplan op moet laten stellen.

In een bedrijfsnoodplan worden maatregelen en voorzieningen beschreven over hoe u en uw medewerkers dienen te handelen bij een bedrijfsongeval/ ramp. Daarbij kunt u denken aan een brand, een ernstig ongeval, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of explosiegevaar. Het is een soort draaiboek waarin systematisch wordt beschreven welke stappen er genomen moeten worden.

Doel van het bedrijfsnoodplan is om:

  • calamiteiten te voorkomen
  • mensen op en rondom het bedrijfsterrein te beschermen
  • noodzakelijke voorzieningen te treffen
  • medewerkers te informeren over hoe te handelen bij een calamiteit
  • persoonlijke en materiële schade te beperken.

Werkwijze

Onze veiligheidskundige maakt een afspraak met u en doet een rondgang door het bedrijf, kijkt naar preventieve voorzieningen, de grootte van het bedrijf en het aantal medewerkers. Op basis van de maatgevende scenario’s stellen wij uw bedrijfsnoodplan op.

Meer weten over het bedrijfsnoodplan

Wilt u meer informatie over het opstellen van een bedrijfsnoodplan, neem dan contact met ons op via 085-0 653 754 of info@hetveiligheidshuys.nl.

Wat kunnen we meer voor u betekenen

Direct weten wat ‘t Veiligheidshuys voor uw organisatie kan betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan, wij reageren binnen 24 uur!