Algemene voorwaarden

Inschrijving voor een training bij ‘t Veiligheidshuys is mogelijk door het opsturen van een ingevuld en ondertekent inschrijfformulier of door inschrijving via de website www.hetveiligheidshuys.nl. Door de inschrijving verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Inschrijving

Wanneer wij een training voor u in gaan plannen vragen wij u een inschrijfformulier retour te sturen met cursist- en bedrijfsgegevens. Zodra wij cursisten inschrijven ontvangen zij via de mail een uitnodiging voor de geplande datum en indien van toepassing op de training ook inloggegevens om van start te gaan met de e-learning. Dit is het moment dat de training van start gaat!

Betaling

Bij inschrijving van de cursist(en) ontvangt u een factuur met prijs per cursist. Het betalingstermijn is 14 dagen. Kosten voor externe certificerende instanties (NIKTA, Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV, NNR, VCA) zijn altijd voorbehouden. Prijswijzigingen van deze certificerende instanties worden aan u doorberekend en staan los van prijsafspraak die wij met u gemaakt hebben in de samenwerkingsovereenkomst.

Groepsgrootte

Om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen hanteren wij een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. De minimale groepsgrootte is 10 cursisten.

Annulering

  • Annulering van een training dient per mail te gebeuren aan planning@hetveiligheidshuys.nl
  • Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de training
  • Bij het annuleren van een training binnen 14 dagen voor aanvang van de training brengen wij50% van de kosten in rekening
  • Bij het annuleren van een training binnen 24 uur voor aanvang van de training brengen wijde volledige kosten in rekening

Afwezigheid

Cursisten die verhinderd zijn bij een training kunnen afgemeld worden via planning@hetveiligheidshuys.nl of 085-0653754. Wanneer er nog een training ingepland staat dan kan een verhinderde cursist hieraan deelnemen kosteloos. Komt de groepsgrootte door de afmelding onder het minimum van 10 cursisten dan brengen wij u € 65,- euro in rekening voor deze ‘lege plek’.

No show

Cursisten die niet aanwezig zijn tijdens een training én niet afgemeld zijn noemen wij no show. Bij een no show brengen wij eveneens € 65,- euro in rekening. De cursist kan vervolgens wel deelnemen aan een nieuwe training.

E-learning

Cursisten die naar een training komen zonder van tevoren e-learning af te ronden, indien van toepassing op die training, worden geweigerd. Komt de groepsgrootte hierdoor onder het minimum van 10 cursisten dan brengen wij € 65,- in rekening per ‘lege plek’.

Vrijstellingen

De cursist kan vrijstelling krijgen voor een onderdeel als door middel van een erkend certificaat aangetoond kan worden dat de cursist de kennis en vaardigheden van het onderdeel beheerst. Alleen de directie van ‘t Veiligheidshuys is, in overleg met de betreffende exameninstantie, bevoegd vrijstellingen te verlenen.

Auteursrecht

Lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld aan de cursist op het moment dat deze bij ons ingeschreven wordt. Het lesmateriaal en het auteursrecht hiervan blijft eigendom van ’t Veiligheidshuys.

Vertrouwelijkheid

‘t Veiligheidshuys, haar personeel en/of voor ‘t Veiligheidshuys werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. ‘t Veiligheidshuys conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Personeelsgegevens

’t Veiligheidshuys verwerkt de door de klant verstrekte personeelsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Als klant garandeert u dat betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van de gegevens door ‘t Veiligheidshuys.

Privacy Statement

Klik hier voor onze Privacy Statement.